Hej!

Matilda och Rebecka heter vi och är två läkarstudenter från Göteborg. Vi hade planer på att resa till Sydamerika och fick i samband med detta höra om det här projektet via en vän och kände genast att vi ville komma och besöka hemmet. Matilda är en 23-årig tjej från Värnamotrakterna och Rebecka är 26 från Lund. Ingen av oss är en hejare på spanska så att komma till hemmet är lärorikt på flera sätt.

Vi har fått ett fantastiskt mottagande på hemmet. Hela huset är fullt av kärlek och tålamod med vår knaggliga spanska..

I dagsläget bor det ca 70 pers på hemmet, vilket är många fler än när projektet startade. Det blir trångt och det blir stora grytor mat men de löser det med den fina gemenskapen. Personerna på hemmet är där av många olika anledningar, tex drogproblem, äldre som inte klarar sig hemma, psykiska problem, utvecklingsstörning och tuberkulos. De yngsta boende är runt 20 år och åldrarna sträcker sig upp till ca 80 år.

De här två dagarna har vi hjälpt till med servering av mat, pysslat tillsammans med de boende och sorterat en del utgångna mediciner. Vi har också fått dansa på spanska:)

Det är en enorm omställning att komma till Peru från bekväma Sverige men vi har aldrig någon annanstans upplevt en så genuin glädje över att vi vill komma på besök. Imorgon ska vi ut och köpa material för att kunna måla och tillverka smycken. Mer om detta i nästa blogginlägg!